fbpx

I sesja nowej Rady Osiedla

5 listopada w siedzibie Rady Miejskiej Wrocławia odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Osiedla Ołtaszyn.

Sesja odbyła się według harmonogramu ogłoszonego przez Radnego Rady Miejskiej Wrocławia Pana Andrzeja Puzio. Kulminacyjnym momentem było złożenie ślubowania – dopiero po zaprzysiężeniu, każda z osób wybranych w wyborach zaczeła pełnić swój mandat.

Uroczyste sesje to także moment wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady osiedla, którzy od tego momentu będą pełnić te funkcje. Samorząd osiedlowy, w których skład wchodzi 15 osób, składają się z organów:

uchwałodawczego – czyli rady oraz wykonawczego – zarządu.

Wybrano:

Pani Krystyna Sawińska – Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn

Pani Katarzyna Hałaczkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn

Pani Edyta Skuła – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ołtaszyn

W sesji brało udział 14 z 15 Radnych Osiedla Ołtaszyn.