fbpx

Interwencja Straży Miejskiej na Uczniowskiej

W dniu 17 listopada z ulicy Uczniowskiej Straż Miejska odholowała pojazdy i ukarała mandatami ich właścicieli. Działanie było zgodne z obowiązującym prawem o ruchu drogowym, ale jest w tym jeden problem. Na powyższej ulicy nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, a na całej ulicy obowiązuje znak D-40. Tym samym mieszkańcy nie mogą pozostawić swojego pojazdu na ulicy przy której mieszkają. Rozmowa z mieszkańcami i strażnikami Straży Miejskiej prowadzona przez radnego Rafała Skułę zakończyła się odstąpieniem od nakładania mandatów na kolejnych właścicieli pojazdów zaparkowanych na tej ulicy.


Na III sesji w dniu 23 listopada Rada Osiedla przygotowała projekt uchwały. Uchwała ma charakter wniosku o opracowanie przez WIM i wdrożenie projektu organizacji ruchu w całej ulicy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych w rejonie obiektów użyteczności publicznej tj. praktyki lekarskiej i apteki. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Ile jest jeszcze takich miejsc na Ołtaszynie? Ustalono, że Komisja ds. infrastruktury i budownictwa przeprowadzi audyt wszystkich ulic na osiedlu pod kątem potrzeb w zakresie opracowania i wdrożenia projektów docelowej organizacji ruchu, które mają rozwiązać problem miejsc postojowych na osiedlu.

Zapraszamy do grupy Rady Osiedla na FB