fbpx

XXIX sesja Rady Osiedla Ołtaszyn

W nadchodzące wtorek, 13 lutego 2024 roku, o godzinie 18:00, odbędzie się XXIX sesja Rady Osiedla Ołtaszyn.

Wśród procedowanych uchwał znajdą się tematy związane z życiem i rozwojem Ołtaszyna. Szczególną uwagę warto zwrócić na sprawozdanie z działalności samorządu za rok 2023, które podsumuje ostatnie miesiące pracy. Ponadto, radni będą głosować nad powołaniem Komisji ds. komunikacji zbiorowej, co może znacząco wpłynąć na komfort przemieszczania się mieszkańców.

Wśród projektów, które zostaną omówione, znajdują się inicjatywy skupione na integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, takie jak „Kołowrocek 1927 – cykl wycieczek rowerowych” czy „Zumba Gold – cykl zajęć tanecznych”. Sesja będzie również okazją do poruszenia problemu ochrony ciszy nocnej przed hałasem generowanym przez działalność portu lotniczego Wrocław-Strachowice, co bez wątpienia jest tematem o dużym znaczeniu dla jakości życia mieszkańców.

Sesja nie ominie również bieżących spraw osiedla, takich jak odpowiedź ZDiUM w sprawie organizacji ruchu, informacje Komisji Zieleni, czy problem hejtu w środowisku szkolnym. To pokazuje, że Rada Osiedla Ołtaszyn skupia się na szerokim spektrum kwestii, od infrastruktury po środowisko edukacyjne.

Wnioski i skargi mieszkańców będą miały swoje miejsce w porządku obrad, a do omówienia są podjęte interwencje w tym: niebezpieczny przystanek przy ul. Kutrzeby naprzeciwko POD Storczyk, połamane chodniki na ul. Masztalerza i Abrahama, zgłoszenia do SM, skarga w sprawie nieuwzględnienia w zadaniach finansowanych przez FO łącznika ul. Szczepowej i Piechoty oraz wniosek o pasy na jezdni na skrzyżowaniu ul. Uczniowskiej, Gałczyńskiego i Kurpiów / droga do szkoły/.