fbpx

Nieruchomości przy Gałczyńskiego 4.

Rada Osiedla Ołtaszyn wnosi o rezygnację przez Miasto z planów sprzedaży działek przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Rezygnacja przez Miasto z planowanego zbycia terenu, stwarza możliwość uporządkowania obecnego stanu, przebudowę układu komunikacyjnego i utworzenie miejsc postojowych dla pracowników szkoły i opiekunów dzieci. Miejsca byłyby również wykorzystywane na cele przedszkola, znajdującego się po drugiej strony ul. Kurpiów. Wskazane byłoby również pozostawienie fragmentu działki z przeznaczeniem na zieleniec. Takie zadanie, będące wyrazem oczekiwań lokalnej społeczności, zgłosiła Rada Osiedla do realizacji w ramach zadań finansowanych z tzw. funduszu osiedlowego. Miasto winno przeznaczyć ostatnie wolne tereny na bezpieczeństwo, zielone tereny oraz walkę z dodatkowym smogiem wokół szkoły.

<sup>Pismo do &#8222;Dzia Przygotowania Nieruchomoci do Obrotu Cywilno prawnego Wydzia Nabywania i Sprzeday Nieruchomoci Departament Finansw Publicznych Urzd Miejski Wrocawia&#8221;</sup>

Co zrobić z działkami przy ul. Gałczyńskiego 4?

  • Przeznaczyć teren na poprawę życia ołtaszynian. (94%)
  • Sprzedać deweloperowi. (6%)

Możesz głosować do 23 marca 2021 @ 23:59

Loading ... Loading ...
<sup>Karta Nieruchomoci</sup>