fbpx

Paczkomat jest. Trawnika brak.

Fatalną wizytówką osiedla Ołtaszyn, w samym jego centrum  jest zdewastowany trawnik przy ul. Nenckiego, sąsiadujący  z paczkomatem In postu.

 Paczkomat posadowiony został na terenie prywatnym na przełomie 2018/2019.

 W najbliższym otoczeniu brak  miejsca na  na postój samochodów dostawczych i pojazdów klientów. W  odległości kilkunastu metrów znajduje się znak zakazu zatrzymywania się. Niefortunna lokalizacja  obiektu  skutkuje niszczeniem  przez samochody części pasa zieleni przylegającego do chodnika, bałaganem i zaburzeniami w płynności ruchu na  ulicy, a także łamaniem  przepisów przez osoby kierujące pojazdami.

Mieszkańcy osiedla zgłaszają do Rady wnioski o podjęcie interwencji w tej sprawie, sugerują również obsadzenie terenu drzewami, by automatycznie uniemożliwić parkowanie na trawniku.

Niestety, w ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej z uwagi na przebiegające pod ziemią uzbrojenie, istnieje możliwość posadzenia na tym terenie tylko jednego drzewa. W trakcie dokonywania nasadzeń  na ul. Nenckiego w 2020r.  ZZM z tego zrezygnował uznając, że nie będzie ono stanowiło zabezpieczenia przed rozjeżdżaniem trawnika, a samo może ulec zniszczeniu.

Rada Osiedla wystąpiła w grudniu 2020r. do In Postu proponując rozmaite warianty rozwiązania sytuacji /utworzenie strefy parkowania na terenie prywatnym, przeniesienie paczkomatu w inne miejsce, stworzenie tzw. zielonego parkingu/. Niestety do dnia dzisiejszego Rada Osiedla nie otrzymała odpowiedzi.

 Jest kilka możliwości rozwiązania sytuacji. Rada Osiedla Ołtaszyn chciałaby poznać Państwa zdanie na ten temat. 

Zgłoszenia uwag można wysyłać na adres e-mail Rady oltaszyn@osiedla.wroclaw.pl. do dnia 12 marca 2021 roku.