fbpx

Przejście z azylem i doświetleniem.

Zakończono budowę azylu dla pieszych wraz z przebudową skrzyżowania ulic Strachowskiego, Kurpiów i Gałczyńskiego w Wrocławiu. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę osiedla Ołtaszyn, ale także w bezpieczeństwo mieszkańców.

Azyl dla pieszych to pojęcie, które staje się coraz bardziej popularne w miastach. Jest to wydzielona przestrzeń dla pieszych, zabezpieczająca ich przed pojazdami poruszającymi się po ulicy. Taki azyl to doskonałe rozwiązanie dla miast, w których piesi stanowią dużą część użytkowników dróg.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa warunków ruchu pieszego w sąsiedztwie przedszkola, szkóły podstawowej, przystanków autobusowych, punktów handlowych oraz uspokojenie ruchu kołowego.

Zakres zamówienia: budowa azylu dla pieszych wraz z oświetleniem,usunięcie kolizji ze słupem elektroenergetycznym,przebudowa zjazdu publicznego, przebudowa skrzyżowania ulic Strachowskiego, Gałczyńskiego i Kurpiów poprzez poszerzenie jezdni w celu wyłagodzenia łuku, pielęgnacja oraz nasadzenia zieleni.

Koszt zamówienia 404 443,91 zł

Szacowany czas czytania: 2 minuty