fbpx

Zieleń przy ulicy Parafialnej? Nasadzenie 56 drzew.

W ostatnich tygodniach, na portalach społecznościowych zawrzało. Przyczyną niepokojów internautów była wycinka drzew i krzewów przy ul. Parafialnej ,związana z przebudową tej ulicy. Przekazuję więc informacje uzyskane we Wrocławskich Inwestycjach,które z ramienia Miasta pełnią funkcję inwestora zastępczego dla tej inwestycji.

Drzewa i krzewy podlegające wycince, kolidują z planowanymi trasami kabli, rurociągów, ścieżek rowerowych i chodników. Prawdopodobnie zostały posadzone przed wieloma laty przez mieszkańców okolicznych domów , niestety na gruntach będących w zarządzie ZDIUM i przewidzianych na poszerzenie pasa drogowego.

Zgodnie z inwentaryzacją, do wycinki przewidziane zostało 58 drzew , przy czym w ramach tzw. kompensacji zostanie posadzonych co najmniej 56 egzemplarzy. Po lewej stronie ul. Parafialnej / w kierunku ronda /powstanie szpaler, utworzony z jednego lub dwóch gatunków drzew. Takie rozwiązanie sugerowała projektantom Rada Osiedla Ołtaszyn. Decyzja w sprawie rodzaju drzewostanu jeszcze nie zapadła i podejmie ją ZZM. Więcej niż wycinek będzie natomiast nasadzeń krzewów. Niektóre krzaki zostaną przesadzone w inne miejsce.

„Wąskim gardłem „ jest fragment ulicy Parafialnej od ul. Motylkowej do skrzyżowania z ul. Pszczelarską. Tu nie przewiduje się nasadzeń zieleni wysokiej. Rowy zlokalizowane po obu stronach ulicy zostaną zarurowane , a na uzyskanym w ten sposób terenie przebiegać będzie ścieżka rowerowa i chodnik. Obok budynku przy ul. Parafialnej 68 postawiona zostanie wiata przystankowa.