fbpx

XXXII sesja Rady Osiedla

8 października odbyła się XXXII sesja Rady Osiedla.

Procedowano uchwały:

W spawie konsultacji społecznych ma Osiedlu Ołtaszyn.
Radni przyjęli do konsultacji społecznych wszystkie zgłoszone przez mieszkańców propozycje inwestycji finansowanych z Funduszu Osiedlowego:

  • Wykonanie ul. Kleeberga na odcinku od ul. Masztalerza do ul. Strachowskiego
  • Zazielenienie osiedla poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
  • Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Szczepową i Piechoty
  • Wykonanie oświetlenia ul. Poczty Gdańskiej na odcinku od nr 58 do 68
  • Zmiana niwelety jezdni i chodnika ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na odcinku od nr. 58 do nr. 66
  • Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kurpiów
  • Poszerzenie mostka lub wybudowania chodnika dla pieszych na ul. Kutrzeby na wysokości numeru 66.
  • Oświetlenie ul. Kutrzeby na wysokości nr. 66 do końca ulicy w stronę wyjazdu z Wrocławia.

W dniach 22 października- 10 listopada Rada Osiedla zaprasza do wyrażenia opinii – ZOBACZ WIĘCEJ

Zaopiniowano

Wniosek inicjatyw lokalnych dotyczy realizacji nawierzchni docelowej w ul. Motylkowej nr 68-73 oraz nawierzchni tymczasowej wraz z oświetleniem w łączniku ul. Motylkowej z ul. Świt/ dz.nr.18/7 AM-4 obręb Ołtaszyn

oraz wniosek WCRS na temat uporządkowania i utwardzenia terenu przy boisku.

Ciekawą sprawą wydaje się budynek przy ulicy Strachowskiego 6 (Dawny sklep G.Sosnitza z 1905. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Edyta Skuła poinformowała, że obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wg. informacji od Wiceprezydenta Miasta Sebastiana Lorenza budynek zamieszkuje jedna osoba i nie jest przewidziany do rozbiórki. Temat rozbiórki budynku był poruszany przez lokalnych działaczy.

Radni ustalili, że należy wskazać propozycje wykorzystania obiektu w przyszłości. Temat został przekazany do dalszych prac dla Zarządu.

BOISKO- Młodzieżowe Centrum Sportu poinformowało, że w związku z brakiem środków na ten cel, boisko nie będzie w br. czynne w proponowanych przez Radę godzinach tj. 8:00 –22:00. MCS nie odniosło się do tematu zamykania obiektu w godzinach wieczornych.Zarząd wystąpi do MCS ponawiając wniosek o zamykanie obiektu i ustalenie dostępności stadionu na 2020r. w godzinach jw.