fbpx

W niedzielę wycieczka rowerowa!

19 września Zarząd Osiedla Ołtaszyn organizuje wycieczkę rowerową w związku z uczestnictwem w czwartej edycji Funduszu Czasu Wolnego. Program jest skierowany do wrocławskich samorządów osiedlowych, mającego na celu zagospodarowanie czasu w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu.

Najważniejsze informacje:
Zbiórka: 10:00, boisko szkolne przy ulicy Gałczyńskiego 8.

Start: 10:30Cel: wieża widokowa Kotowice,
Przystanek w lesie na polanie na pograniczu Kotowic i Siechnic.

Na miejscu ognisko w wyznaczonym miejscu.Powrót: ok godz. 18:00-18:30

Zgłoszenia do udziału:-na adres: events.oltaszyn@gmail.com podając jedynie ilość uczestników oraz ich wiek
-przez formularz zgłoszeniowy: http://oltaszyn.podrozowanie.pl/wycieczka/

Zasady uczestnictwa:- udział bezpłatny, organizator gwarantuje również dostarczenie kiełbasek na ognisko-udział wziąć mogą osoby w każdym wieku, przy czym:- dzieci poniżej 10 lat tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów,- dzieci w wieku od 10 do 18 lat posiadające kartę rowerową.- uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wycieczce oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.

Udział w wycieczce jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku dla potrzeb organizatora.

Regulamin:
https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn-dokumenty?download=1137:wycieczka-rowerowa-regulamin

Zgoda na udział małoletniego:
https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn-dokumenty?download=1138:zgoda-wycieczka-rowerowa

MAPA
https://goo.gl/maps/EcXYqhmjksg4BcQK6


.