fbpx

Przedłużenie trasy linii 144

Dobra wiadomość dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej.

Już wkrótce nastąpią zmiany w funkcjonowaniu  autobusów w południowych rejonach Wrocławia  polegające na :

• Przedłużeniu linii 144 od ulicy Wojszyckiej przez ulicę Ołtaszyńską do pętli przy ulicy Zwycięskiej z pominięciem pętli przy ulicy Wojszyckiej – co wzmocni ofertę dla mieszkańców rejonu ul. Zwycięskiej;

• Uruchomieniu nowej linii 744 od pętli przy ulicy Wojszyckiej przez ulicę Sudecką, Pułtuską, Ślężną i Waligórskiego do pętli Krzyki. W kierunku przeciwnym od pętli Krzyki przez ulicę Waligórskiego, Wyścigową i Wojszycką do Osiedla Alina – co zapewni połączenia obecnym mieszkańcom osiedla Alina, szczególnie seniorom, którzy obecnie obsługiwani są linią 144;

• Częstotliwość linii 744 będzie  na tym samym poziomie, co linia 144, a przesiadki pomiędzy linią 744 i 144 zostaną uwzględnione w opracowanym rozkładzie jazdy.

• Linia 744 obsługiwana będzie taborem solo, co jest korzystniejsze dla dojazdu do centrum osiedla i wykorzystania przestrzeni ul. Wojszyckiej.

O przedłużenie trasy linii 144 do pętli przy ul. Zwycięskiej  zabiegali mieszkańcy Partynic i Ołtaszyna, czego wyrazem była sonda internetowa przeprowadzona w czerwcu br.

Popierając ich wnioski Rada Osiedla Ołtaszyn wystąpiła do Urzędu Miasta  z pismem https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn-interwencje/4108-przedluzenia-trasy-autobusu-144

 W dniu 12.08.br odbyło się w Biurze Zrównoważonej Mobilności  spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedli Krzyki-Partynice i Ołtaszyn , na którym BZM przedstawiło propozycje zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego na południu miasta. Wymagały one zatwierdzenia przez Radę Osiedla Krzyki Partynice, na terenie której są zlokalizowane  pętle i przebiegają trasy autobusów. W dniu 18. 08.br sąsiedzka RO zaakceptowała propozycje Miasta, podejmując w tej sprawie uchwałę .

Z reguły od momentu przekazania decyzji  rady do Urzędu potrzebne są 4 tygodnie na wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych.  Mamy więc nadzieję, że  może  już we wrześniu  mieszkańcy naszych osiedli będą mieli dodatkową możliwość dojazdu do centrum Wrocławia .

Źródło: Rada Osiedla Ołtaszyn