fbpx

Mieszkańcy i Rada Osiedla pomagają.

19.05.2020r. Radne i Radni Osiedla Ołtaszyn zwrócili się o wsparcie dla osób z naszego osiedla, które znajdują się w trudniej sytuacji. Tym samym Rada Osiedla postanowiła wesprzeć osoby z naszego osiedla, przeznaczając środki na zakup trwałych artykułów spożywczych oraz środki higieniczne, aby ofiarować je najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego osiedla.

Wcześniej, bo 13 maja 2020 r. na zdalnej sesji Rady Osiedla Ołtaszyn przyjęli uchwałę w sprawie zmiany w planie finansowym osiedla.  Projekt uchwały i przekazanie 2700 zł na akcję „Paczka dla ubogich” został przyjęty.

„Na naszym osiedlu jest wiele osób, które potrzebują wsparcia. Zwłaszcza takiej pomocy potrzebują osoby starsze, ubogie. Wiem, że pomoc dla wrocławian i wrocławianek zadeklarowały takie organizacje jak Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Odra-Niemen i Polski Czerwony Krzyż. Potrzebni są wolontariusze, ale jeszcze bardziej środki finansowe. Poprosiliśmy o pomoc wszelkie podmioty  gospodarcze z naszego osiedla o możliwe wsparcie rzeczowe i udało się. Chcę przede wszystkim podziękować Aptece Ołtaszyńskiej z ulicy Uczniowskiej za dostarczenie maseczek, środków dezynfekujących oraz Sklepowi Żabka również mieszczącemu się przy ulicy Uczniowskiej za dostarczenie produktów spożywczych.”– mówi Pani Edyta Skuła Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ołtaszyn i Radna Rady Miasta Wrocławia.

„Chcę również podziękować szczególnie Radnym Osiedla Ołtaszyn. Pani Dorocie Jarosławskiej – Chrzanowskiej, która pomogła w zakupach oraz pakowaniu i dostarczeniu paczek, Pani Urszuli Gabor-Zielińskiej za dyżur w CAL i wydawaniu paczek, jak również ich dostarczeniu. W sumie pomógł każdy z Radnych, który głosował za projektem.”- kontynuuje Pani Edyta Skuła 

„Rada Osiedla pomaga i będzie pomagać jeżeli Radni wyrażą na to zgodę. Uśmiech, zaskoczenie, że pamiętamy, niekiedy łzy tych osób są dla nas podziękowaniem”. Mówi na zakończenie Pani Skuła.

 Przekazane  zostały paczki żywnościowe oraz środki myjące i piorące 30 rodzinom (osobom) potrzebującym wsparcia. Były to produkty darowane przez Aptekę Ołtaszyńską i sklep Żabka z Wrocławia mieszczące się przy ulicy Uczniowskiej oraz zakupy zrobione przez Radę Osiedla. Zbiórka, jak również przygotowywanie paczek i ich wydawanie, odbyły się z pomocą wolontariuszy i radnych  którzy po raz kolejny uczestniczyli w takiej akcji.