fbpx

Zmiany w Radzie Osiedla

26 czerwca mandat Radnego Osiedla Ołtaszyn złożył Pan Eugeniusz Piotrowski. Rezygnacja była uzasadniona złym stanem zdrowia Radnego.

Następstwem tej decyzji było rozwiązanie Zarządu Osiedla Ołtaszyn i wybranie nowego Przewodniczącego.

Podczas głosowania 75% głosów zdobyła Pani Edyta Skuła. Nowo wybrana Przewodnicząca jest Radną Rady Miejskiej Wrocławia i od 2017 roku pełniła funkcje Wiceprzewodniczącej Zarządu Osiedla.

W dniu 6 lipca powołała nowy Zarząd Osiedla Ołtaszyn w składzie Radnych:

Pani Katarzyna Hałaczkiewicz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Ołtaszyn
Pani Alicja Urban– Sekretarz
Pani Urszula Gabor – Zielińska– Skarbnik
Pani Bogusława Kawałko- Członek Zarządu

Miejsce zwolnionego mandatu Radnego zajmuje Pani Jadwiga Zawiślak, która zdobyła kolejno najwyższą liczbę głosów w wyborach 2017 roku.

Panu Eugeniuszowi Piotrowskiemu dziękujemy za społeczną pracę na rzecz naszego osiedla, którą wykonywał od 2017 roku . Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.