fbpx

Warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy

Bezpłatne warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy – dla dzieci, młodzieży i opiekunów. Zdobądź wiedzę, naucz innych!

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza do włączenia się do nowego projektu.

Celem jest uczynienie z dzieci i młodzieży ambasadorów minimalizowania zachowań przemocowych w internecie.

W pierwszej odsłonie projektu WCRS zaprasza dzieci, młodzież i ich opiekunów do udziału w bezpłatnych warsztatach z przeciwdziałania cyberprzemocy. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat przeciwdziałania cyberprzemocy oraz nauczą się, jak samodzielnie przeprowadzić warsztat dotyczący cyberprzemocy i mowy nienawiści w internecie.

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH MIJA 13 LISTOPADA 2019

Informacje organizacyjne
Warsztaty będą trwać nie więcej niż 4 godziny. Odbędą się we Wrocławiu w dniach: 23 listopada (dzieci z klas 4–5 szkoły podstawowej i klas 6–8 szkoły podstawowej – dwa osobne warsztaty) oraz 30 listopada (młodzież ze szkół ponadpodstawowych i opiekunowie wszystkich grup – dwa osobne warsztaty).
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wzięciem udziału
w warsztatach. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu się
do udziału w warsztatach poprzez adres e-mail podany przez
opiekuna najpóźniej 18 listopada 2019 r.
Kontakt do koordynatorki projektu:
martyna.wilk@wcrs.wroclaw.pl, 71 77 24 997