fbpx

PSZOK-i już czynne.

Wznowiony zostaje wywóz odpadów wielkogabarytowych i zielonych.
Informujemy również, że oba PSZOK-i są na nowo otwarte dla mieszkańców Wrocławia.
Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników PSZOK, jednorazowo na teren PSZOK będzie mógł wjechać jeden samochód. Osoby bez maseczki i rękawiczek niestety nie zostaną wpuszczone na teren PSZOK. Prosimy o zaopatrzenie się w te środki bezpieczeństwa osobistego na czas wizyty w PSZOK.

Przypominamy, że we Wrocławiu działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-i). Odpady wielkogabarytowe można dostarczyć do nich samodzielnie w godzinach:

PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

PSZOK przy ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Wznowione zostają również podstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe oraz zielone Lista adresów, pod którymi mieszkańcy będą mogli w konkretnych terminach znaleźć kontenery znajduje się w serwisie www.gabaryty.ekosystem.wroc.pl.
Wpisz nazwę swojej ulicy i sprawdź termin podstawienia kontenera w twojej okolicy lub zaznacz podgląd podstawień w najbliższych 2 tygodniach i sam zlokalizuj na mapie dogodne dla Ciebie miejsce.

Foto: Henryk Surma