fbpx

Pszczelarską bezpieczniej.

Od 2017 roku mieszkańcy ul. Pszczelarskiej zabiegali o zmianę organizacji ruchu na ich ulicy. Dla przypomnienia ulica jest w strefie zamieszkania (znak D-40), czego nader często nie respektowali kierowcy nagminnie przekraczając prędkość 3, a nawet 4- krotnie. Przejście tym deptakiem w godzinach szczytu było niebezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Znak D-40 informuje między innymi o tym, że na ulicy mogą przebywać dzieci do lat 7 bez opieki osoby starszej.

W związku z niebezpiecznymi sytuacjami powtarzającymi się na ulicy Pszczelarskiej konieczna była korekta organizacji ruchu, między innymi poprzez montaż progów zwalniających, które wymuszą przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na oszalałych kierowcach. Zarząd Osiedla Ołtaszyn wydał w maju 2021 roku pozytywną opinię do wariantu, który jest owocem konsultacji z mieszkańcami i Wydziałem Inżynierii Miejskiej. Wariant ten zakłada również odcinek jednokierunkowy od ul. Pszczelarskiej 12 w kierunku stawu p.poż. oraz słupki blokujące.