fbpx

Odbiorów odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że począwszy od stycznia 2018 r. uległ zmianie harmonogram odbiorów odpadów wielkogabarytowych z naszego osiedla.

W bieżącym roku kontenery będą podstawiane do Państwa dyspozycji raz w miesiącu, jednocześnie we wszystkich wskazanych poniżej lokalizacjach. Ustalonym dniem przywozu jest piątek, kontenery pozostają w wyznaczonych miejscach przez 3 dni.

Szczegółową informację dotyczącą terminów przywozu kontenerów można już znaleźć na stronie Ekosystemu: http://gabaryty.ekosystem.wroc.pl/tabela-wywozu-odpadow/?sector=2

Poniżej wykaz lokalizacji zgłoszonych przez Radę Osiedla na rok 2018:

 1. ul. Brylantowa (przy skrzyżowaniu z ul. Kurpiów)
 2. ul. Gałczyńskiego przy ul. Grota Roweckiego (po stronie południowo-wschodniej)
 3. ul. Nenckiego przy skrzyżowaniu z ul. Traktorową (zatoczka przy słupie oświetleniowym)
 4. ul. Nefrytowa (po stronie PN przy nr 34)
 5. ul. Strączkowa (na placyku, wjazd od Kurpiów)
 6. ul. Masztalerza (przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, po prawej stronie od bramy głównej boiska)
 7. ul. Pszczelarska (przy trafostacji, naprzeciw nr 15)
 8. ul. Kutrzeby (lewa strona działki nr 31, przy trafostacji)
 9. ul. Kutrzeby (po stronie wschodniej przy ogrodach działkowych, za przepustem rowu melioracyjnego, za wjazdem na Kutrzeby 74))
 10. ul. Unruga (pomiędzy nr 15 a 17, po lewej stronie od UP)
 11. ul. Storczykowa (obok trawnika przy działce nr 16)
 12. ul. Uczniowska (chodnik przy działce nr 26 (słup energetyczny)