fbpx

WBO ROZDANIE 2018

Jeszcze nie ostygły emocje związane z głosowaniem na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, a już możemy zgłaszać kolejne na rok 2018. Termin nadsyłania formularzy projektowych upływa 18 lutego 2018r., zgłoszenie może nastąpić w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 25 mln PLN, jest więc o co walczyć. W ramach WBO 2018 zgłaszać można projekty ogólnomiejskie – dotyczące więcej niż jednego rejonu oraz rejonowe – zlokalizowane i adresowane do mieszkańców konkretnego osiedla lub kilku osiedli znajdujących się w jednym z rejonów WBO.

Budżet obywatelski umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Pozwala też lepiej realizować potrzeby mieszkańców, bo któż wie lepiej, niż mieszkańcy, czego potrzeba na danym osiedlu, czy w danym rejonie.

Jeśli więc jest wśród nas osoba która ma pomysł i możliwości na przedstawienie projektu, który może zmienić na lepsze przestrzeń, w której funkcjonujemy, ale z jakiś względów jeszcze się waha dopingujemy do złożenia projektu, a od 14 września będziemy zachęcać wszystkich mieszkańców do głosowania. Zdecydujmy sami jakie inwestycje są nam najbardziej potrzebne, skoro mamy taką możliwość.