fbpx

Zgłaszajcie projekty do WBO 2020!

Zgłaszajcie projekty do WBO 2020!

Odmieniajcie podwórka, osiedla, swoje miasto. Dobre pomysły zmieniają Wrocław! Nowa edycja właśnie wystartowała. Zgłaszajcie projekty nowych inwestycji w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Macie czas do 11 lutego. Na projekty przeznaczymy 25 mln zł.

Najważniejsze zasady WBO 2020


·        Składanie projektów: od 14.01 do 11.02.2019.

·        Do WBO 2020 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne.

·        Kwota przeznaczona na WBO 2020 to 25 mln złotych (a wiec ponad 4 miliony więcej niż wymaga ustawa), z czego 16 mln zł jest zarezerwowane dla projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł – dla projektów osiedlowych.

·        Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 tys. zł, a ponadosiedlowego – 2 mln zł.

·        Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla   i może dotyczyć wyłącznie realizacji:
o        parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej;
o        instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych;
o        infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.

·        W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny.

·        W celu wyboru projektów przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie w terminie 18.09 – 05.10.2019.

·        Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.

·        Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Jak co roku zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zasad nowej edycji WBO. Zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania. Odpowiemy na pytania i wątpliwości.  

14.01 – godz. 17:00, spotkanie w CK Zamek (pl. Świętojański 1)

16.01 – godz. 17:00, spotkanie w BarBarze (ul. Świdnicka 8B)

22.01 – godz. 17:00, spotkanie w Sektorze 3 (ul. Legnicka 65)

28.01 – godz. 17:00, spotkanie w Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1/3)

30.01 – godz. 17:00, spotkanie w Ośrodku Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15)

3.02 – godz. 18:00, spotkanie w CK Fama (ul. Krzywoustego 286)


Więcej informacji:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo-2020-nabor-projektow-jak-zlozyc-wniosek