Wydarzenia ołtaszyńskie.

Rada Osiedla Ołtaszyn informuje, że w związku z uczestnictwem w drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego, programu skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych, mającego na celu zagospodarowanie czasu w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu na inicjatywy sportowe, rekreacyjne, społeczne czy też kulturalne, zostały nam przyznane przez WCRS środki na zrealizowanie określonych wydarzeń:

Zobacz wydarzenie
Zobacz wydarzenie
Zobacz wydarzenie
Zobacz wydarzenie