fbpx

Wybory? Nie ma chętnych do pracy społecznej.

Wybory do rad osiedli odbędą się 17 października 2021 r. W głosowaniu wezmą udział mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia. To ważny dzień dla naszej społeczności.

Co z osiedlem Ołtaszyn?

Wiemy, że Rada Osiedla na Ołtaszynie powstanie!

To jest bardzo dobra informacja, że znajdują się osoby do pracy społecznej na naszym osiedlu. Wiemy, że osiedle będzie funkcjonowało sprawnie, a wydaje się nam że nawet sprawniej niż wcześniej.

Nie wszystkie osiedla jednak mogą spokojnie myśleć o przyszłości. Niektóre osiedla np. Jagodno, Krzyki Partynice mają problem z kandydatami na radnych. Dlaczego?

Słyszymy od internatów często powtarzające się pytania i wątpliwości co do pracy radnego osiedlowego.

Czy radni otrzymują wynagrodzenie?

Nie, radni osiedlowi nie otrzymują wynagrodzenia. Pełnienie funkcji radnego to praca społeczna – nieodpłatna. Rada dysponuje jedynie funduszem dietowym, przeznaczonym na pokrycie kosztów poniesionych przez radnych w związku z pełnieniem funkcji. Jaka to kwota? Około 80-100 zł. Przy uwzględnieniu choćby obecnych cen paliwa, czy czasu potrzebnego na załatwienie wszystkich bieżących spraw zazwyczaj dokłada się z własnej kieszeni.

Może brak jest chętnych dlatego, że to praca społeczna, bez wynagrodzenia oraz ze względu na brak czasu prywatnego, życia rodzinnego czy towarzyskiego. Należy pamiętać, że osoba będąca Radnym musi być do dyspozycji mieszkańców, a nie na odwrót.

Przez nasze przeszło 20 letnie doświadczenie nie raz spotykamy się ze zdziwieniem i pytaniem już mającego mandat Radnego „Mam pracować za darmo?” Zazwyczaj taki radny nie zgłasza się na sesje i mandat wygasa mu stosunkowo szybko, czym ogranicza pracę Rady na rzecz mieszkańców.

Na co rady osiedli mają wpływ?

Rady inicjują oraz organizują działania o znaczeniu lokalnym, a radni współpracują w tym zakresie z organami miasta, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi osiedlami. Poprzez ich wnioski i wsparcie osiedle ma szansę rozwijać się w wielu różnorodnych obszarach jak kultura, sprawy społeczne, edukacja, promocja i informacja czy transport.

Do dyspozycji mają Fundusz Czasu Wolnego, Senioralny Fundusz Wyjazdowy a ostatnio nowe narzędzie – Fundusz Osiedlowy.

Dlaczego rady są ważne? To samorządowe jednostki pomocnicze miasta, a radni osiedlowi mają najbardziej bezpośredni kontakt z wrocławianami. Są pierwszymi odbiorcami, do których mieszkańcy zwracają się ze swoimi pytaniami i problemami. Samorządy osiedlowe tworzą społecznicy, dla których nadrzędnym celem działań jest rozwój osiedla – zarówno w aspekcie społecznym, jak i infrastrukturalnym.

 

▶ Przedmieście Oławskie

▶ Huby

▶ Powstańców Śląskich

▶ Gaj

▶ Jagodno

▶ Krzyki-Partynice

▶ Pracze Odrzańskie

▶ Osobowice- Rędzin

Kandydaci mają czas do 27 września. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja sprzed 8 lat i Rady Osiedla powstaną w całym naszym mieście.