fbpx

Tylko 11 projektów WBO 2018

Tylko 11 projektów osiedla Ołtaszyn. W porównaniu z Partynicami (27 projektów)  wypadamy słabo.

Projekt nr 288 powinien zostać wykonany z innego koszyka niż WBO.

Teraz wszystkie pomysły będą weryfikowane pod względem formalnym, a w czerwcu odbędą się spotkania z liderami, na których będziemy omawiać wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystko po to, aby przygotować listę pomysłów, która zostanie poddana publicznemu, jesiennemu głosowaniu. Liderzy i mieszkańcy są informowani o postępach procedury na bieżąco, mają na nią wpływ i mogę brać w niej aktywny udział.

 

 • Nr projektu 14

   

  Drzewa dla Wojszyc, Jagodna i Ołtaszyna – Buforowa, Grota Roweckiego, Przystankowa, Zwycięska, Kutrzeby …

  Za kwotę 250 000 posadzimy drzewa na trzech osiedlach: Jagodnie. Wojszycach i Ołtaszynie. Drzewa produkują tlen, uspakajają, tworzą barierę akustyczną i dają poczucie szczęścia. Drzewa zostaną posadzone…

  Rejon nr 8 zieleń/rekreacja 250 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 42

   

  Stacje kontroli powietrza, etap 1 – część zachodnia i południowa

  We Wrocławiu w tej chwili istnieją tylko 2 stacje pomiaru zanieczyszczenia powietrza, na ul. Korzeniowskiego i ul. Wiśniowej. W innych miastach, np.: Kraków czy Poznań jest ich więcej. Stworzenie sieci…

  ogólnomiejski inne 300 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 262

   

  Ołtaszyn i Wojszyce, parki kieszonkowe, nasadzenia, place zabaw, otwarte siłownie, ławki, kosze, ścieżki

  Projekt dotyczy zagospodarowania dwóch działek, jednej na Ołtaszynie, a drugiej na Wojszycach. Teren ma zostać zagospodarowany, z nowymi nasadzeniami, małą architekturą (ławki, lampy, kosze), alejkami,…

  Rejon nr 8 zieleń/rekreacja 750 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 263

   

  Park kieszonkowy na Ołtaszynie, między ulicami Ułańską a Starzyńskiego, nasadzenia, plac zabaw, otwarta siłownia, mała architektura

  Projekt dotyczy zagospodarowania działki na Ołtaszynie. Teren ma zostać zagospodarowany, z nowymi nasadzeniami, małą architekturą (ławki, lampy, kosze), alejkami, placem zabaw, siłownią otwartą pod chmurką…

  Rejon nr 8 zieleń/rekreacja 250 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 267

   

  Ołtaszyn i Wojszyce, parki kieszonkowe, nasadzenia, place zabaw, otwarte siłownie, ławki, kosze, ścieżki

  Projekt dotyczy zagospodarowania dwóch działek, jednej na Ołtaszynie, a drugiej na Wojszycach. Teren ma zostać zagospodarowany, z nowymi nasadzeniami, małą architekturą (ławki, lampy, kosze), alejkami,…

  Rejon nr 8 zieleń/rekreacja 750 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 288

   

  Usunięcie rasistowskich symboli z Ołtaszyna i okolic

  Rasistowskie graffiti i napisy pojawiają się coraz częściej na terenie Ołtaszyna i okolic. Nawołują one do nienawiści i dyskrymniacji. By zatrzymać rozpowszechnianiu się takich wzorców zachowań, należy…

  Rejon nr 8 inne 1 700 zł Szczegóły

 • Nr projektu 320

   

  Słoneczny Park na Ołtaszynie – Etap III

  Etap III inwestycji Słoneczny Park na Ołtaszynie to doposażenie parku w pergolę z siedziskami, huśtawkę oraz zestaw zabawowy. Mieszkańcy Osiedla Ołtaszyn wykazali wielkie zaangażowanie podczas przeobrażania…

  Rejon nr 8 place zabaw 250 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 417

   

  Park Ołtaszyński- Etap 1

  Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Zielone Partynice, które powstało z inicjatywy mieszkańców Partynic celem podjęcia niezbędnych działań dla zachowania zielonego charakteru naszego osiedla przedstawia…

  ogólnomiejski zieleń/rekreacja 900 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 475

   

  Oświetlenie Obrońców Poczty Gdańskiej i Ułańskiej

  Część ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, oraz sięgacze ul. Ułańskiej nie zostały dotychczas oświetlone, pomimo że zabudowa tej części dzielnicy zaczęła się już prawie 20 lat temu. Wieczorem trudno jest przejść…

  Rejon nr 8 drogowe 292 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 479

   

  Oświetlenie ul. Koszyckiej

  Ulica Koszycka jest często użytkowana przez pieszych i rowerzystów. Niestety, nie jest ona oświetlona i przebywanie tam jest b. niebezpieczne. Proponuje się wybudowanie oświetlenia tej ulicy.

  Rejon nr 8 inne 68 000 zł Szczegóły

 • Nr projektu 620

   

  Dog park -plac zabaw i park dla zwierząt

  Projekt ma na celu budowę placu zabaw dla zwierząt (głównie psów). Na terenie Ołtaszyna i Partynic brak jest miejsc dla właścicieli zwierząt. Nie ma parku gdzie można np.: wyprowadzać psy. Taki park pozwoliłby…

  Rejon nr 10 zieleń/rekreacja 200 000 zł Szczegóły