fbpx

Przebudowa ul. Kurpiów – kolejny etap

Informujemy o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu zastępczego – Rotomat Sp. z o.o. zawiadamia, że na dzień 30.03.2023r.zaplanowano rozszerzenie frontu robót budowlanych o etap związany z budową poszerzenia jezdni po stronie przedszkola


Przewidywany termin zakończenia prac na zadaniu przypada na 23.06.2023r.

Inwestycja realizowana w ramach Fundusz Osiedlowy poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola.

Główne roboty to:

– wyposażenie przejścia dla pieszych w azyl (w tym celu poszerzymy jezdnię) oraz płytki stop;

– przesunięcie przystanku autobusowego dla kierunku Krzyki bliżej szkoły,

– montaż dodatkowego oświetlenia

– budowa odwodnienia i przebruk chodnika .

Wartość tych robót to ok. 480 tys. zł, a łączny czas realizacji zadania wynosi 4 miesiące.