fbpx

Drzewa na osiedlu Ołtaszyn

Rada Osiedla Ołtaszyn zwraca się do nas- mieszkańców o wskazanie lokalizacji nasadzenia drzew, które jako

cała społeczność naszego osiedla zdobyliśmy w ramach nagrody za najwyższą frekwencję w wyborach 2020.

Czy masz pomysł?

Propozycje należy wysyłać na adres e-mail  Rady Osiedla Ołtaszyn- oltaszyn@osiedla.wroclaw.pl

Zaznaczmy, że tylko informacje wysłane na adres e-mail będą brane pod uwagę.

Zgłoszone propozycje zostaną przedstawione Zarządowi Zieleni Miejskiej we Wrocławiu w celu weryfikacji

pod kątem możliwości dokonania nasadzeń we wskazanym miejscu.

Krótki termin jest wymuszony konieczności ogłoszenia przetargu, aby nowe drzewka zawitały najpóźniej jesienią.

Pamiętajmy, że drzewa będą nasadzane w granicach osiedla Ołtaszyn. z

http://oltaszyn.podrozowanie.pl/mapa-oltaszyna/