fbpx

Notatka z przebiegu konsultacji- Fundusz Osiedlowy

Notatka z Rady Osiedla Ołtaszyn

Prezydent Wrocławia uruchomił nowe narzędzie finansowe dla Rad Osiedli we Wrocławiu: Fundusz Osiedlowy. Każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzymało możliwość rozdysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Rada Osiedla Ołtaszyn w ramach Funduszu dysponuje na dwa lata kwotą ok. 570 tysięcy zł.

Konsultacje odbyły się w dniach 22.10- 10.11.2019 r. Zgłoszenia przyjmowaliśmy elektronicznie: przez formularz elektroniczny lub na adres email, albo w wersji papierowej na dyżurach Radnych, a także podczas spotkania konsultacyjnego 09.11.2019 r.

W konsultacjach wzięło udział około 50 osób.

Do konsultacji zgłoszone były propozycje zadań inwestycyjnych przez mieszkańców osiedla i radnych. W przebiegu konsultacji pojawiły się głosy poparcia oraz uwagi dla zgłoszonych inwestycji. Ostatecznie zgłoszone zostały następujące propozycje inwestycji:

  • Wykonanie ul. Kleeberga na odcinku od ul. Masztalerza do ul. Strachowskiego;
  • Zazielenienie osiedla poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów/ Uporządkowanie zieleni na osiedlu;
  • Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Szczepową i Piechoty;
  • Wykonanie oświetlenia ul. Poczty Gdańskiej na odcinku od nr. 58 do nr. 68;
  • Zmiana niwelety jezdni i chodnika ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na odcinku od nr. 58 do nr. 66;
  • Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kurpiów;
  • Poszerzenie mostka lub wybudowanie chodnika dla pieszych na ul. Kutrzeby na wysokości numeru 66;
  • Oświetlenie ul. Kutrzeby od nr. 66 do końca ulicy w stronę wyjazdu z Wrocławia;
  • Budowa chodnika przy ulicy Kurpiów (odcinek Brylantowa/Grota- Roweckiego).

Dziękujemy za udział w konsultacjach. Wybór projektów do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego odbędzie się w drodze uchwał Rady Osiedla na sesji w dniu 19 listopada 2019 r.