fbpx

Letnia Szkoła Innowacji

Tekst: Lesław Podhalicz - Koordynator projektu

Od 17 maja 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu realizuje projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Tytuł projektu: „Letnia Szkoła Innowacji” – „Summer School of Innovation”.

Kwota dofinansowania – 157 686,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany przez Szkołę Podstawowę nr 34 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu w terminie od 17 maja 2021 r. do

16 listopada 2021 r.

Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów do szkoły partnerskiej w Danii i obejmuje uczestnictwo w zajęciach formalnych i poza formalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu będą uczniowie z klas VI-VIII roku szkolnego 2021/2022 wybrani w drodze otwartej rekrutacji, którzy będą czynnie uczestniczyć we wszystkich etapach projektu od planowania, przygotowania, organizacji mobilności poprzez działania ewaluacyjne, upowszechniające i promujące projekt.

Tematyką przedsięwzięcia jest pokazanie nowoczesnych technologii, automatyzacji i cyfryzacji. Zaplanowane w projekcie działania są oparte o S.T.E.M. i obejmą: projektowanie i budowa robotów oraz ich programowanie.

Projektowanie i drukowanie elementów na drukarkach 3D, uczniowie przejdą szkolenie z zastosowania i obsługi dronów. Ponadto wezmą udział w warsztatach z robotyki i budowy ekspozycji w Legoland. Będą mieli okazję zaprojektować własne gry programowane w środowisku e-sports oraz będą uczestniczyli w warsztatach z nowoczesnych technologii ICT w tym automatyki i robotyki.