fbpx

Koszenie traw i przycinanie żywopłotów.

Przekazujemy Państwu Harmonogram koszenia lub/i przycinania żywopłotów w poszczególnych lokalizacjach. Będzie na bieżąco zamieszczany na stronie internetowej: https://www.wm.wroc.pl/ oraz na profilu spółki w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/WroclawskieMieszkaniaSpolka

Sukcesywnie będą też podpisywane kolejne umowy:
1) koszenie traw i przycinanie żywopłotów w rejonie D, E: 07.06.2021 r.
2) koszenie traw i przycinanie żywopłotów w rejonie M, N: 07.06.2021 r.

Informacje będą dostępne również w Zarządach Rad Osiedli oraz u zarządców nieruchomości. Terminy mogą ulegać zmianom ze względu na występujące warunki atmosferyczne, które uniemożliwią terminowe realizowanie prac.

Dostosowując się do dobrych praktyk promujących korzystną dla środowiska pielęgnację zieleni, czynności te będą ograniczone z uwzględnieniem bezpieczeństwa i komfortu Mieszkańców oraz panujących warunków atmosferycznych.
Założyliśmy, że koszeniu będą podlegały trawy w obrębie wnętrz podwórzowych oraz w pobliżu budynków mieszkalnych, a wysokość koszenia będzie uzależniona od aktualnej pogody.

Uprzejmie informujemy również, że o nie koszeniu części nieruchomości gminnych mogą decydować Mieszkańcy danej lokalizacji. Niezbędne jest wtedy określenie powierzchni oraz dokładne oznaczenie na mapie tych części nieruchomości, które mogą być wyłączone z koszenia bez szkody dla Mieszkańców i przesłane wraz z podpisanym przez nich wnioskiem na adres biuro@wm.wroc.pl. Jednocześnie o złożeniu wniosku należy poinformować pozostałych Mieszkańców, zamieszczając jego kopie na tablicach informacyjnych w budynkach w obrębie nieruchomości gminnej.

Spółka Wrocławskie Mieszkania będzie ograniczać koszenia traw, pozwalając na rozwiniecie się połaci łąk kwietnych na działkach, które nie stanowią bezpośredniego zaplecza dla prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych. Pozostawienie tam, gdzie jest to możliwe, roślinności tworzących naturalne łąki kwietne, wpisuje się w ekologiczną politykę Miasta tj. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zwiększenie retencji wodnej oraz zachowanie bioróżnorodności.

Jeśli w obrębie nieruchomości gminnej, na której zaplanowano koszenie znajdują się rośliny nasadzone i pielęgnowane przez Mieszkańców, prosimy o ich zabezpieczenie. Prosimy również o nieparkowanie oraz zabranie wszelkich przedmiotów pozostawionych na obszarach porośniętych trawą, w celu przeprowadzenia prawidłowej pielęgnacji zieleni przy zachowaniu bezpieczeństwa Państwa mienia.

Przypominamy również, że nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych (w tym Wspólnot Mieszkaniowych) oraz stanowiące przedmiot umowy dzierżawy powinny zostać objęte pielęgnacją zieleni w ramach środków własnych.