fbpx

Konsultacje „Zielony Klin” cz.1

Pierwsze spotkanie konsultacyjne, we Wrocławiu w Klubie Mieszkańca przy ul. K. Komedy przechodzi do historii.

Najważniejsze cele przyświecające projektowi:
✔️planowanie przejście z terenów użytkowanych rolniczo do funkcji rekreacyjno-sportowych, czyli tworzymy miejsce do uprawiania sportu w zieleni,
✔️ utrzymanie funkcji przewietrzania miasta
✔️opracowując koncepcję, zadbać o użyteczność obszaru pod względem bioróżnorodności (obszary dzikiej przyrody są potrzebne i powinny zostać zachowane)
✔️ po opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu i przedłożeniu jej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, ten przekazuje teren Gminie i Miasto ma 10 lat na zrealizowanie inwestycji. Taki jest plan.

W tym momencie projekt jest na etapie zbierania propozycji, które posłużą do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu. Liczymy na zaangażowanie się w akcję nie tylko mieszkańców osiedli Wojszyce i Jagodno, ale również Ołtaszyna.

Zapraszamy na drugie spotkanie, tym razem w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce (ul. Pawia 20b) 11 czerwca o godz. 17:30, a także zachęcamy do wypełniania formularza online:
https://www.wroclaw.pl/r…/zielony-klin-poludnia-zglos-opinie