fbpx

Fundusz Osiedlowy

Na XXXI sesji Rady Osiedla Ołtaszyn omówiono procedury dotyczące funduszu osiedlowego. Wynikiem tego jest możliwość wysyłania przez mieszkańców wniosków z propozycjami inwestycjami finansowymi w terminie od 24 września do 02 października.

Wnioski można wypełniać >>>Termin do 2 X 2019<<<<

Omówiono również sprawy bieżące i przedstawiono podjęte interwencje. Np. rów S-31 ulica Łubinowa, zlewnia rowu S-31, zamykanie bram boiska przy ulicy Strachowskiego, żywopłot ulica Abrahama, uporządkowanie terenu skweru przy ulicy Strączkowej, oznakowanie poziome na osiedlu, problemy z odbiorem odpadów wielkogabarytowych, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome na Nenckiego, kable przy ulicy Strachowskiego 6

Zapoznano się również z wnioskami mieszkańców takimi jak: maszt telefonii komórkowej na boisku, skrzyżowanie ulicy Kutrzby z Traktorową , poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej, budynek przy ulicy Strachowskiego 6.

Poruszono również sprawę wniosków poprzedniej sesji.

Radni zrezygnowali z wnioskowania o likwidację przejścia przez ul. Kurpiów na wysokości sklepu Familijnego. Przyjęto również wniosek o doposażenie pracowni w szkole nr 34.

Więcej można przeczytać w protokole na stronie osiedla Ołtaszyn.