fbpx

Będzie przejście Ołtaszyn – Partynice

Będzie przejście pieszo- rowerowe przez tory linii kolejowej nr 285 -ulica Agrestowa.

Przypomnijmy, że w roku 2018 przejście zostało całkowicie wyłączone dla pieszych po chaotycznym działaniu tzw. „aktywistów”, a  PKP PLK wówczas poinformowało cytujemy „(…) prowadzony obecnie przez PKP PLK SA projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” nie zakłada budowy nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Agrestowej. Należy jednakże podkreślić, że mieszkańcy okolic ulicy Agrestowej we Wrocławiu mają możliwość komunikacji przez przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu ul. Orawskiej i ul. Ołtaszyńskiej, znajdujące się w odległości odpowiednio 607 m oraz 476 m od ww. nielegalnego przejścia.”

Nieprzemyślane działania spowodowały, że osoby mieszkające na osiedlach Ołtaszyn i Partynice w 2018 roku zostały pozbawione legalnego, alternatywnego i najkrótszego przejścia do Parku Południowego, szkoły czy przedszkoli. Również przez pewien czas w tym miejscu wystawiano mandaty za niestosowanie się do oznakowania.

 

W 2020 r  sprawą zajęła się Pani Edyta Skuła Radna Rady Miejskiej Miasta Wrocławia i Pan Michał Jaros Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej występując w imieniu mieszkańców. Rozmowy prowadzono nie tylko we Wrocławiu, ale również w Świdnicy gdzie borykano się z podobnym problemem.

W dniu 18 marca 2021r. Pani Edyta Skuła poinformowała, że potwierdzono zaprojektowanie i wybudowanie w bieżącym roku przejścia i przejazdu rowerowego przez torowisko linii 285 w ciągu ul. Agrestowej. Przed miastem było formalne zlecenie prac i sfinansowanie ich w całości.

Jak pisaliśmy dwa tygodnie temu PKP PLK przychyliło się do działań miasta zmierzających do wykonania tego przedsięwzięcia. Uwarunkowano to wykonaniem dokumentacji i jej uzgodnieniem z PKP PLK oraz realizacją na koszt miasta. Przewidywany koszt ok. 1mln zł. Po interpelacji, Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk zaakceptował realizację tego zadania w bieżącym roku.
Przejście będzie wyposażone w urządzenia sterowania rogatkami, sygnalizację świetlno–dźwiękową oraz monitoring.  

„Tak wiem, że to tylko przejście, ale nie wyobrażam sobie zamknięcia na stałe tego ważnego dla mieszkańców łącznika. Przejazd samochodowy niestety nie został uwzględniony. Myślę, że doprowadziły do tego zaniedbania z poprzednich lat. Również, źle zostały poprowadzone sprawy dotyczące ulicy Poziomkowej i Orawskiej, które są obecnie zamknięte. Mam nadzieję, że w 2023 roku obiecana Wschodnia Obwodnica Wrocławia nie będzie tylko kolejną obietnicą wyborczą i po części usprawni poruszanie się po wykluczonym komunikacyjnie osiedlu Ołtaszyn.” mówi Pani Edyta Skuła.

„Poruszając temat południowego odcinka WOW dodam jeszcze, że jestem przeciwna zaplanowanej kolejności jej otwarcia. Najważniejszy odcinek to ten od  ul Grota Roweckiego do węzła Bielany, a następnie połączenie z istniejącym jej fragmentem. Ołtaszyn i Wojszyce nie są w stanie przejąć takiej ilości pojazdów, która pojawi się po ukończeniu i uruchomieniu odcinka północnego oraz odcinka Żerniki Wrocławskie – ul. Grota Roweckiego- jest to dla mieszkańców południowych osiedli katastrofalne.” – kończy Radna.

Będziemy obserwować pracę na linii nr 285 i przekazywać informację z placu budowy.

Jeżeli masz temat dotyczących ważnych sprawa na Ołtaszynie. Napisz na e-mail temat@oltaszyn.com.pl