fbpx

Jestem z Ołtaszyna

ALDONA MŁYŃCZAK- Poseł na Sejm RP

miejsce 5 na liście 5 – Koalicja Obywatelska

Na Ołtaszynie mieszkam od 30 lat, w Sejmie RP reprezentuję wrocławian i Dolnoślązaków. W nadchodzącej kadencji będę zabiegała o środki z budżetu państwa na miejskie inwestycje, o emerytury bez podatku dla seniorów, o czyste powietrze – o lepsze jutro dla nas wszystkich.

Jestem rodowitą Wrocławianką, architektem, absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Byłam Radną Rady Miejskiej Wrocławia i Przewodniczącą Zarządu Rady Osiedla Wojszyce-Ołtaszyn. W Sejmie pracuję w komisjach: Infrastruktury, Gospodarki, Innowacyjności, Energetyki. Skutecznie zabiegałam o środki finansowe na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, dróg ekspresowych S3, S5, S8, remontu Dworca Głównego, budowę nowego terminala Lotniska i wielu innych. Działam od wielu lat na rzecz Seniorów, kobiet, rodzin i potrzebujących. Dbam o Środowisko i kocham zwierzęta. Zabiegam o polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój ekologicznego transportu i realizowanie programów na rzecz czystego powietrza i wody.

Przywrócenie Wolności i Demokracji to cel nas Wszystkich – Obywateli szanujących Konstytucję i prawa człowieka. Polacy potrzebują jedności, szacunku, czystego środowiska, lepszej służby zdrowia i edukacji, wyższych płac, niższych podatków. I o to wszystko zamierzam zabiegać w przyszłym Sejmie!

W przyszłej kadencji planuję kontynuować swoje działania oraz skupić się na dalszym pozyskiwaniu środków z budżetu Państwa na realizację lokalnych inwestycji. Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego potrzebują dodatkowych środków finansowych, by w pełni i w zaplanowanym czasie realizować projekty. Od lat monitoruje proces budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, obecnie dokończenie południowego odcinka WOW jest kluczowe dla całego układu komunikacyjnego miasta. Wielokrotnie wspólnie z radami osiedla z południa Wrocławia zabiegaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim i wielu innych instytucjach o podjęcie klarownych decyzji umożliwiających faktyczne rozpoczęcie budowy. Udało się doprowadzić do wyboru wariantu i postępowań przetargowych, jednak WOW wciąż nie powstała i uważam, że jest to wynikiem niedostatecznych działań obecnego Zarządu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Będę nadal zajmowała się sprawą Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, ponieważ mieszkam na Ołtaszynie i wiem jak bardzo ważne, dla naszego osiedla i południa Wrocławia, jest powstanie południowego odcinka WOW. Na rzecz całego Wrocławia będę się starała o dofinansowanie zadań z zakresu tworzenia nowych i rozbudowę już istniejących węzłów komunikacyjnych, by usprawnić  i przyspieszyć przemieszczanie się po mieście komunikacją miejską.

Liczba mieszkańców na Partynicach, Ołtaszynie, Wojszycach czy Jagodnie, rośnie w bardzo szybkim tempie, rodzi to nowe potrzeby i konieczność realizacji inwestycji oświatowych. Jeszcze będąc Radną Rady Miejskiej Wrocławia zabezpieczyłam teren pod budowę nowej szkoły w obrębie centrum Ołtaszyna, już wtedy nowi mieszkańcy napływali do naszej części Wrocławia i przewidywaliśmy konieczność budowy nowej placówki oświatowej.

Podczas spotkań z mieszkańcami dzielnicy Ołtaszyn, została przekazana mi informacja, że temat budowy szkoły staje się absolutnie priorytetowy, dlatego zwrócę się do władz miasta o przedstawienie aktualnej informacji, na jakim etapie znajdują się plany budowy. Wiem również, że tematem zajmują się radni miejscy z naszego okręgu.

W Sejmie RP pracować będę nad zmianami ustawowymi wprowadzającymi programy na rzecz zwiększenia obszarów zieleni i budowy infrastruktury sportowej na osiedlach. W związku z zabudową mieszkaniową i usługową, wolnych terenów pozostaje coraz mniej, stąd trzeba mądrze nimi gospodarować i przeznaczyć je pod utworzenie zielonych skwerów lub miejsc rekreacji i sportu. Place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska i małe parki to konieczne elementy do prawidłowego funkcjonowania osiedla.

Wśród moich priorytetów jest działanie na rzecz Seniorów, będę zabiegała o emerytury bez podatku PIT i o jak największy koszyk bezpłatnych leków i ich dostępność w aptekach. Służba zdrowia wymaga ciągłych nakładów finansowych, obecna sytuacja jest naprawdę niepokojąca – rekordowo długie kolejki oczekiwania do specjalistów, niedofinansowane szpitale, czy brak leków w aptekach to sygnał, że trzeba podjąć jak najszybciej działania, póki nie jest za późno. Senior spotykający się z problemem braków leków w aptece jest bezradny, mogą liczyć tylko na pomoc farmaceutów w sprowadzeniu leku do apteki w miejscu zamieszkania seniora, co czasami i tak się nie udaje, bo leków brakuje w hurtowniach. Staram się o mandat poselski po to, by to zmienić, by podjąć realne działanie, by poprawić służbę zdrowia i jakość życia seniorów, z którymi współpracuje od lat.

Zajmuje się również walką o czyste powietrze, wodę o ochronę środowiska. Zmieniający się klimat i gospodarka oparta na węglu stawia przed nami nowe wyzwania. Zabiegam i będę zabiegała w przyszłej kadencji o zwiększenie funduszy na walkę ze smogiem. Powinny być uruchomione nowe programy wspierające odnawialne źródła energii. W budżecie państwa muszą znaleźć się środki na wymianę starych pieców węglowych i dofinansowanie fotowoltaiki czy ferm wiatrowych. Skandalicznym jest również to, że do naszego kraju sprowadzane są śmieci zza granicy, w nadchodzącej kadencji zgłoszę zmiany legislacyjne umożliwiające kontrolę wwozu śmierci na teren naszego kraju.

Dziękuję za zaufanie i proszę o ponowne poparcie mojej kandydatury w Wyborach do Sejmu RP 13 października 2019 r., abym mogła kontynuować moją służbę na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO!

Aldona Młyńczak – Poseł na Sejm RP

Miejsce 5 na liście 5 – Koalicja Obywatelska