fbpx

Za mało autobusów MPK!

Na wniosek mieszkańców Rada Osiedla Ołtaszyn wystąpiła o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów 113 i 112. Autobusy są przepełnione i opóźnione. Częste kursowanie może przynajmniej powiększyć komfort podróżnych. Niestety zakorkowane ulice pozostaną, lecz zwiększenie ilości autobusów może pomóc w zachęceniu mieszkańców do zmiany środka transportu. Przypomnimy, że od 20 lat w godzinach szczytu przybył tylko jeden autobus 113, natomiast ilość mieszkańców na trasie Wojszyce, Ołtaszyn, Partynice wzrosły nie współmiernie do wprowadzonych zmian w rozkładzie.

Rada Osiedla Ołtaszyn chce, aby zwiększenie ilości kursów na tej trasie zwiększyć do sześciu na godzinę, w okresach szczytów komunikacyjnych tj w godz. 6:00-10:00 i 14:00-18:00.

W 2012 roku przekazaliśmy pomysł zmiany kursowania linii 144 i przedłużenia na Ołtaszyn. Projekt został zaniedbany. W zamian w 2017 osoba z RO- podobno odpowiedzialna za sprawy mieszkańców Ołtaszyna bardziej promowała powstanie linii 127 na PARTYNICE. Dlaczego? Niejednokrotnie słyszeliśmy już o „linii tramwajowej na Ołtaszyn”,” pociągu na Ołtaszyn”. Czy Partynice to Ołtaszyn? Jaki to ma wpływ na bezpośrednie polepszenie warunków życia ołtaszynian. Niestety nie ma. Słyszeliśmy, że powstanie linii 127 miało wiązać się z ustawieniem tam stacji roweru miejskiego. W sumie powstały na tej ulicy dwie stacje Roweru Miej. ,ale dlaczego nie przy pętli?

Mamy nadzieję, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu przychyli się do wniosku Rady Osiedla Ołtaszyn i już niebawem nie będzie takiego „ścisku” w autobusach na liniach „ołtaszyńskich”