Regulamin:
https://osiedle.wroc.pl/attachments/article/3639/Regulamin_wycieczki_rowerowej%2015.09.pdf

Zgoda na udział małoletniego:
https://osiedle.wroc.pl/attachments/article/3639/zgoda%20rodzica%20opiekuna%20prawnego%2015.09.pdf