fbpx

STRAJK!?

Wczoraj otrzymaliśmy informację
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 od Pani Dyrektor Haliny Godlewskiej.

” Szanowni Państwo !
Informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Istnieje prawdopodobieństwo, że do strajku przystąpi zdecydowana większość nauczycieli. Wiedzę w zakresie tego, kto będzie świadczył pracę uzyskam w danym dniu strajku. W związku z tym zawiadamiam o braku możliwości organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego ( wynikającego z przepisów prawa) w razie sytuacji kryzysowej.
Informacja o przerwaniu akcji strajkowej zostanie Państwu przekazana poprzez dziennik elektroniczny oraz komunikat na drzwiach szkoły.
Z poważaniem
Halina Godlewska ”

Prosimy śledzić informację! Szczególnie w weekend. Rozmowy trwają.