fbpx

RDOŚ w sprawie osiedla przy Orawskiej.

Odpowiedź RDOŚ w sprawie realizacji osiedla mieszkaniowego przy ul. Orawskiej.


Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z RDOŚ, stanowiące odpowiedź na zapytanie: czy
deweloper DEVELIA przed rozpoczęciem w sierpniu br. wycinki drzew i krzewów na
działkach przy ul. Orawskiej wystąpił z wnioskiem do organu o odstępstwo od zakazów
wobec dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową’.


RDOŚ stwierdził, że wniosek na odstępstwa od zakazów do organu nie wpłynął, wobec czego
zezwolenie na odstępstwo nie zostało wydane.
W puencie pisma RDOŚ stwierdził co następuje: „Wobec powyższego w sprawie ustalenia
legalności wycinki drzew i krzewów winni Państwo zwrócić się do Prezydenta Wrocławia.
Natomiast w przypadku posiadania dowodów w zakresie nieprzestrzegania zakazów w
stosunku do gatunków chronionych należy przekazać je do organów ścigania (bezpośrednio
lub za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu”.


Zarząd Osiedla Ołtaszyn prosi mieszkańców o przekazanie do Rady dowodów w przedmiotowej sprawie / filmy, zdjęcia/, obrazujących obecność dzikich zwierząt i ich siedlisk na terenie objętym inwestycją.