fbpx

Powołano nowy Zarząd Osiedla Ołtaszyn

W ostatnim czasie w pomocniczej jednostce samorządowej – Osiedle Ołtaszyn, miało miejsce wiele zmian.  Na XXIII sesji w dniu 12 lutego 2019 r. – Rada Osiedla odwołała z funkcji Przewodniczącego Zarządu Radnego Sebastiana Wilka, a powołała na jego miejsce Eugeniusza Piotrowskiego.

     Odwołanie Przewodniczącego skutkowało, zgodnie ze Statutem, odwołaniem całego Zarządu, więc na kolejnej XXIV sesji, w dniu 19 lutego 2019r., został skompletowany nowy skład.

Członkowie Zarządu byli powoływani na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym.

Poniżej skład całego Zarządu i wyniki głosowania ;

  • Przewodniczący Zarządu – Eugeniusz Piotrowski . Głosowało 14 Radnych: za 11 głosów, przeciwko 1 głos, wstrzymało się 2 Radnych.
  • Wiceprzewodnicząca Zarządu – Edyta Skuła . Głosowało 12 Radnych: za 9 głosów, przeciwko 0, wstrzymało się 3 Radnych, w tym kandydatka.
  • Skarbnik – Bogusława Kawałko – jw.
  • Sekretarz – Urszula Gabor Zielińska– jw.
  • I członek Zarządu – Katarzyna Hałaczkiewicz – jw.

     Odwołanie z funkcji Sebastiana Wilka wywołało na FB wiele komentarzy ,w tym część mocno nieprzychylnych i niestety krzywdzących dla całej Rady.

     Wydaje mi się, że wynika to w części z nieznajomości, przez użytkowników portalu społecznościowego, zasad na jakich funkcjonują organy Osiedla.

     Zarząd to organ wykonawczy Osiedla – pierwsza linia działania i kontaktów z mieszkańcami, który wdraża  w praktyce decyzje Rady / organu uchwałodawczego/. Przewodniczący Zarządu jest wyposażony w kompetencje – reprezentowania Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta, stąd jego rozpoznawalność znacznie większa niż innych Radnych. Przy częstej obecności na FB, co miało miejsce w przypadku Radnego Wilka – może tworzyć mylne wrażenie , że jest jedynym aktywistą na osiedlu.

     Zmiany osób pełniących z upoważnienia całej Rady funkcje przewodniczących organów Osiedla, są wpisane w działanie tej jednostki i odpowiednio uregulowania w Statucie. O powołaniach i odwołaniach Przewodniczących decyduje ocena wystawiana im przez Radnych i wola wyrażona w głosowaniu. Nie należy zatem kwestionować prawa Radnych do weryfikacji swoich wcześniejszych wyborów.

Mam nadzieję, że nowy Zarząd spełni pokładane w nim nadzieje. Ze swojej strony życzę wszystkim członkom Zarządu energii w działaniu , wytrwałości i spokoju , tak potrzebnych w niełatwej, społecznej pracy na rzecz Osiedla.

Przewodnicząca Rady Osiedla

Krystyna Sawińska

https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn