fbpx

Można głosować na kilku kandydatów!

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do wrocławskich rad osiedli. Wybierając się na głosowanie, należy pamiętać, że ordynacja wyborcza do rad osiedli nieco różni się od tej znanej choćby z wyborów parlamentarnych. W niedzielę na karcie do głosowania nie znajdziemy odrębnych list dla komitetów wyborczych. Swój głos można też oddać na więcej niż jednego kandydata.

W zaplanowanych na 23 kwietnia wyborach udział wziąć mogą mieszkańcy wrocławskich osiedli, którzy ukończyli 18 lat, są obywatelami Polski lub UE oraz są ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie osiedla, tj. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie osiedla albo zostały wpisane do stałego rejestru wyborców na swój wniosek.

Aby wziąć udział w głosowaniu, trzeba między godziną 8:00 – 20:00 przyjść do lokalu swojego wyborczego z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Warto pamiętać, że na jednym osiedlu może działać kilka obwodowych komisji wyborczych. Zasięg komisji do przeprowadzenia wyborów osiedlowych, nie zawsze pokrywa się zasięgiem komisji powoływanych przy okazji innych wyborów (np. parlamentarnych czy prezydenckich), dlatego już teraz warto sprawdzić, w którym miejscu znajduje się lokal przypisany do naszego miejsca zamieszkania.

Po stwierdzeniu tożsamości członek komisji wyborczej wyda nam jedną białą kartę do głosowania. W wyborach do rad osiedli nie ma list komitetów wyborczych – nazwiska wszystkich kandydatów uporządkowane są na jednej karcie w kolejności alfabetycznej. Wyboru kandydatów dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku jednego lub kilku kandydatów.

Np. możemy zaznaczyć 12 osób z grupy „Ołtaszyn Razem”

Pamiętajmy, że w wyborach do rad osiedli, inaczej niż w wyborach do rady miejskiej czy parlamentarnych, na można zagłosować na więcej niż jedną osobę. Na jednej karcie wyborczej możemy oddać głos na tylu kandydatów, ile mandatów jest do podziału w danym okręgu. Informacja o maksymalnej liczbie głosów, którą można oddać w danym okręgu, powinna być dostępna na obwieszczeniu wywieszonym w lokalu wyborczym. W razie wątpliwości, o szczegóły zawsze można dopytać członków komisji wydających karty do głosowania.

Niepostawienie znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów lub postawienie znaków „X” przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż liczba mandatów w danym okręgu sprawi, że oddamy głos nieważny.