fbpx

Kontrola „CZYM PALIMY”

20-21 stycznia na naszym osiedlu przeprowadzone zostaną kontrole przez Straż Miejską.

Przypominamy, że strażnicy miejscy posiadają pisemne upoważnienia Prezydenta Wrocławia do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę a do lokali prywatnych w godzinach 6.00–22.00

Można się spodziewać podczas takiej kontroli, że strażnicy zajrzą do pieca i sprawdzą czym jest palone, dodatkowo mogą pobrać próbki popiołów do analizy. Sprawdzą także kategorię pieca, a na urządzeniach, które należy wymienić, zostawią specjalne naklejki.
Prosimy również o zachowanie ostrożności, szczególnie przez osoby starsze – prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie wypytują o ilość oszczędności lub miejsca ich przechowywania.

Nidy nie proszą o przekazanie pieniędzy lub zostawienie ich we wskazanym miejscu W sytuacji, kiedy masz podejrzenia, zawsze dzwoń na numer alarmowy Policji 997 lub 112