fbpx

Konsultacje START!

Do 10 listopada 2019 r. prowadzone będą konsultacje z mieszkańcami osiedla w sprawie wniosków zgłoszonych w ramach Funduszu Osiedlowego.

Na podstawie zgłoszonych przez mieszkańców i radnych propozycji Rada Osiedla Ołtaszyn przyjęła do konsultacji następujące propozycje zadań inwestycyjnych:

-Wykonanie ul. Kleeberga na odcinku od ul. Masztalerza do ul. Strachowskiego

– Zazielenienie osiedla poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów

– Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Szczepową i Piechoty

– Wykonanie oświetlenia ul. Poczty Gdańskiej na odcinku od nr 58 do 68

– Zmiana niwelety jezdni i chodnika ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na odcinku od nr. 58 do nr. 66

– Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kurpiów

-Poszerzenie mostka lub wybudowania chodnika dla pieszych na ul. Kutrzeby na wysokości numeru 66.

– Oświetlenie ul. Kutrzeby na wysokości nr. 66 do końca ulicy w stronę wyjazdu z Wrocławia.

Do wszystkich przedstawionych propozycji zadań inwestycyjnych  można zgłaszać uwagi, dodatkowe wnioski, proponowane zmiany. Można również sugerować priorytety wykonywanych zadań. W przypadku niekorzystania z gotowego formularza prosimy, aby pamiętać o wskazaniu nazwy inwestycji, której dotyczą przekazywane uwagi.

Na stronie Rady Osiedla Ołtaszyn możemy jeszcze przeczytać:

W dniach 22 października- 10 listopada zapraszamy do wyrażenia opinii w formie:

– na adres email: oltaszyn.fo@gmail.com

– w formie papierowej, poprzez dostarczenie uwag i wniosków do skrzynki pocztowej Rady Osiedla, znajdującej się przy wejściu do siedziby, (Pszczelarska 7) lub dostarczenie na dyżur Rady Osiedla (każda środa, godz. 18:00- 19:00).

– na otwartym spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Rady Osiedla 9 listopada 2019 r. w godzinach 16:00-19:00

Formularz konsultacji (do wydrukowania i wypełnienia)

Formularz do wypełnienia on-line