fbpx

Jaka będzie uchwała krajobrazowa?

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwały krajobrazowej dla Wrocławia)  

Kiedy konsultujemy?

16 kwietnia – 24 maja 2021 r.


Co konsultujemy?

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia ustanawiającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała krajobrazowa)

Ładnie?

Od 2015 r. we Wrocławiu istnieje liczący ok. 210 hektarów park kulturowy, obejmujący: Stare Miasto w granicach fosy, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, park Słowackiego, Promenadę Staromiejską i plac Kościuszki. Obszar ten uznano za pomnik historii i, by wspomóc utrzymanie estetyki na tym terenie, wprowadzono regulacje w zakresie umieszczania reklam i innych obiektów w przestrzeni publicznej.  

Ładniej?

W 2017 r. miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia podobnych zasad na terenie całego miasta. Ogromna większość uczestników (a w tamtych konsultacjach padł rekord frekwencji) wypowiedziała się za utworzeniem uchwały krajobrazowej, twierdząc, że w mieście jest dużo reklam umieszczanych w chaotyczny sposób. 

Celem tego dokumentu ma być wprowadzenie zasad, które pomogą uporządkować miejską przestrzeń publiczną w zakresie małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz ich jakości i usytuowania na obszarze całego miasta. 

Obecnie przystępujemy do konsultacji społecznych towarzyszących wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej zgodnie z obwieszczeniem, które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia. 

W ramach konsultacji odbędzie się e-debata (21 kwietnia, środa) oraz dwa e-spotkania. Pierwsze spotkanie – zaplanowane na wtorek, 27 kwietnia – skierowane jest do przedstawicieli branży reklamowej, zarządców i właścicieli nieruchomości. Drugie (29 kwietnia, w czwartek) – to spotkanie dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

Uwagi do projektu uchwały krajobrazowej można zgłaszać w następujących formach: listownie (list tradycyjny, e-mail) i za pomocą platformy ePUAP. Szczegóły znajdują się tutaj. Konsultacje trwają do 24 maja 2021 r. (poniedziałek).

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.