Informacje Parafii rzymskokatolickiej.

Przekazujemy informację z Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu – Ołtaszynie z dnia 15marca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i odczytania komunikatów oraz zarządzeń Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej,  udostępnionych w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii, przyjęty zostaje w naszym kościele następujący porządek duszpastersko-liturgiczny: 

☑ msze święte sprawowane w dotychczasowym porządku dla 50 - osobowej grupy wiernych
☑ od najbliższej niedzieli, w razie potrzeby, sprawowane dodatkowo msze święte w godzinach: 9.00, 10.00 12.00, 17.00; informacja w tej sprawie zostanie podana w ciągu tygodnia na stronie internetowej parafii i tablicy ogłoszeń
☑ msze święte niedzielne sprawowane bez kazań
msze święte w ciągu tygodnia – recytowane
☑ przed błogosławieństwem mszalnym – śpiewane Suplikacje – Święty Boże
☑ możliwość przyjęcia Komunii Świętej na rękę; w tym wypadku należy wyciągnąć dłonie kładąc lewą rękę na prawą, podejmując Ciało Pańskie i prawą dłonią wkładając do ust na oczach kapłana
☑ usunięta woda święcona z kropielnicy
☑ znak pokoju poprzez skłon głową bez podawania rąk
☑ zalecany dystans na odległość 1 metra od innych wiernych
☑ wszelkie zaplanowane spotkania (przygotowawcze do pierwszej komunii świętej, bierzmowania łącznie z cyklem nauk przedmałżeńskich oraz próbami scholi) zostają zawieszone; nie będzie także Drogi Krzyżowej dla dzieci w piątki o godz. 17.00
☑ sprawy kancelaryjne załatwiane telefonicznie bądź mailowo, w sytuacjach pilnych, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania
☑ po nabożeństwie Gorzkich Żali – możliwość oddania czci relikwiom Krzyża Świętego ustawionych na ołtarzu poprzez skłon głową
☑ uruchomione zostały, jako forma przebłagalna, zabytkowe dzwony o godz.12.00; w ciągu tygodnia – dzwon mniejszy, w niedziele – dwa dzwony oraz kuranty z melodiami wielkopostnymi i pokutnymi; informuję przy tym, że od ok. dwóch lat nie obowiązuje już dla kultu religijnego zachowywanie tzw. progu głośności w decybelach
☑ ważniejsze informacje i zarządzenia rządowe, kościelne i parafialne podawane będą na bieżąco na stronie internetowej parafii
http://oltaszyn.archidiecezja.wroc.pl/ i wdrażane w życie parafii

Siostry Elżbietanki wyrażają chęć niesienia wsparcia osobom chorym, starszym i samotnym poprzez udzielaną pomoc według zgłaszanych potrzeb. Dostępne są dwa numery telefonów (71 368 10 84, 607 270 426).

Apelujemy do osób starszych o pozostanie w domu i przestrzeganie zaleceń.