fbpx

Fundusz Osiedlowy- przyjęty!

Do 10 listopada 2019 r., prowadzono konsultacje z mieszkańcami osiedla w sprawie wniosków zgłoszonych przez ołtaszynian w dniach 24 września – 2 października w ramach Funduszu Osiedlowego. 

Protokół z XXXIV Sesji Rady Osiedla

W konsultacjach wzięło udział 50 mieszkańców.

Konsultacje prowadzone były głównie drogą elektroniczną. Otwarte spotkanie  konsultacyjne odbyło się w siedzibie Rady Osiedla 9 listopada 2019 r.

Dzisiaj możemy napisać, że żaden projekt Ołtaszyna z Funduszu Osiedlowego nie został odrzucony. To dobra informacja.

Dwa projekty przeszły weryfikację pozytywną z zastrzeżeniem:

1. Przebudowa przejść dla pieszych ulica Kurpiów

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez wyniesienie dwóch przejść dla pieszych na ul. Kurpiów przy skrzyżowaniu z ul. Brylantową oraz przejście pomiędzy szkołą, a przedszkolem. Jest to jedyna droga dla dzieci do szkoły oraz przedszkola czy przystanku autobusowego. 
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy-projekt/oltaszyn-1

2. Wykonanie ul. Kleeberga na odcinku od ul. Masztalerza do ul. Strachowskiego

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej- szerokość 3 m. Ukształtowanie pasa zieleni z dwóch strony ulicy Wykonanie oświetlenia- 4 szt. Obsadzenie pasa przy boisku od strony boiska krzewami płożącymi Celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół boiska. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy-projekt/oltaszyn-2

Pozostałe zgłoszone projekty przez mieszkańców są w rezerwie.  Oznacza to, że jeżeli któryś z wybranych projektów nie będzie mógł być zrealizowany w jego miejsce wejdzie kolejny, zgodnie z kolejnością określoną liczbą rangową i mieszczący się w limicie kwoty przyznanej dla osiedla.

Jak była nadawana ranga dla danego projektu?

 Zapytaliśmy Przewodniczącą Zarządu Osiedla Ołtaszyn Panią Edytę Skułę.

„Ranga dla projektu była nadana przez głosowanie Radnych nad danym projektami zgłoszonymi przez ołtaszynian. Głosowanie poprzedziły rozmowy z mieszkańcami. W sprawie projektów każdy mieszkaniec mógł się spotkać z Radnymi.”

Czy 50 osób to dużo?

„Frekwencja jest duża ”- kontynuuje Przewodnicząca „Oczywiście zdanie każdej dodatkowej osoby jest dla nas ważne i nas cieszy. Teraz mogę powiedzieć, że to największa ilość wypowiedzi przez ostanie lata w sprawie dotyczącej osiedla. Proszę zauważyć, że wcześniej konsultacje z mieszkańcami nie były prowadzone. Wyjątkiem było spotkanie w marcu 2019 roku prowadzone wówczas przez byłego Przewodniczącego Zarządu Pana Eugeniusza Piotrowskiego. W końcu to zmieniliśmy i mieszkańcy zaczynają się integrować”.

Co teraz z projektami w rezerwie?

Będziemy starali się zgłosić je w ramach innych funduszy. Przykładowo sprawa nasadzeń była już zgłoszona wcześniej. 23 grudnia razem z Panią Przewodniczącą Rady Osiedla Panią Krystyną Sawińską zgłosiłyśmy w ramach środków ZZM dodatkowe nasadzenia oraz przegląd stanu drzew, uzupełnienie drzew i krzewów. Np.  nasadzenia na skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego Kurpiów (skwer) wraz ze ścieżką przez środek łączącą Kurpiów z Gałczyńskiego. Nasadzenia Strachowskiego- nasadzenia wzdłuż ulicy Strachowskiego drzewa lub krzewy analogicznie do ulicy Zwycięskiej, nasadzenia przy skrzyżowaniu z Agrestową wzdłuż nowej inwestycji i krzewy przy boisku. Nenckiego nasadzenia uzupełniające drzewa lub krzewy- wolne miejsca z jednej i drugiej strony ul. Strachowskiego. Nasadzenia Kutrzeby. Abrahama, przegląd stanu drzew, uzupełnienie drzew i krzewów. Skwer przy ulicy Strączkowej, nasadzenia uzupełniające. Ulica Pszczelarska wymiana lip zaatakowanych jemiołą, nowe nasadzenia. Skwer przy CAL Pszczelarska, przegląd drzew, nasadzenia uzupełniające.

Proszę pamiętać, że zieleń na Ołtaszynie jest bardzo ważna i będziemy zawsze starali się jeszcze bardziej zazielenić nasze osiedle.  Polepszy to komfort naszych mieszkańców podczas letnich upałów, poprawi jakość powietrza- nie najlepszą w tej części miasta i podniesie walory estetyczne. Należy to jednak robić tak, żeby spełniały one wymogi na terenie zurbanizowanym. Spotkałam się już z projektami proponującymi nasadzenia na boisku, pod liniami energetycznymi itd. Jeżeli mieszkańcy mają pomysły na zielony Ołtaszyn mogą się zwrócić do Komisji ds. zieleni i ochrony środowiska w naszej Radzie Osiedla. Przypomnę, że komisja działa w składzie Pan Radny Antoni Puć, Pani Radna Urszula Gabor Zielińska oraz Pani Radna Alicja Urban.

Pozostałe projekty zgłoszone przez mieszkańców również są dla nas ważne. Oświetlenie, chodniki.  Zależy nam na dobru naszego osiedla. Wracając do chodników, 3 maja br. pytaliśmy mieszkańców, które miejscach wymagają naprawy. Efektem tego jest sześć zgłoszonych lokalizacji i wszystkie zgłoszone miejsca będą naprawione w III kwartale br. ”