fbpx

CISZA WYBORCZA

W okresie trwania ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji wyborczej.
Należy do niej publiczne nakłanianie -w formie postów w mediach
społecznościowych – lub zachęcanie do głosowania w określony
sposób.
W praktyce nie wolno m.in.: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.
Na stronie www nie wolno usuwać wcześniejszych
jak i dodawać nowych materiałów wyborczych.
Cisza trwa od 12.10.2019 do odwołania w dniu 13.10.2019